W przypadku naszej firmy cena nie jest uzależniona od wielkości powierzchni. Dysponujemy wysokowydajnym sprzętem zatem wartość usługi przeliczamy na czas potrzebny do jej wykonania. Nie robi nam więc różnicy czy myjemy 100 czy 120 metrów kwadratowych.

We wstępnych wycenach, w oparciu o przesłane zdjęcia, podajemy szacunkową kwotę za wykonanie takiego zlecenia. Dlatego im lepsze zdjęcia tego co chcesz umyć, tym dokładniejsza nasza wycena. Po obejrzeniu przez nas „na żywo” miejsca zlecenia, w większości przypadków cena ulega obniżeniu, ponieważ we wstępnej wycenie przejmujemy wariant mocnego zabrudzenia.

Na cenę mycia dachów wpływa dostęp do wody i rodzaj zabrudzeń oraz stopień skomplikowania konstrukcji dachu.

Na cenę mycia kostki brukowej lub innego podłoża utwardzonego wpływa rodzaj zabrudzeń oraz ilość roślinności którą trzeba zabezpieczyć na czas mycia.

Cena mycia elewacji uzależniona jest od wysokości budynku.