Nie przyjmujemy zleceń których wykonanie wiąże się z posiadaniem odpowiednich zgód lub dokumentów, których zleceniodawca nie posiada.

Nie przyjmujemy zleceń, których wykonanie ingeruje w strefę życia osób trzecich, z którymi zleceniodawca jest zwaśniony (ostre konflikty sąsiedzkie).

Nie przyjmujemy zleceń gdzie wizualny stan techniczny elewacji, kostki lub dachu jest na tyle zły, że nasza usługa może doprowadzić do jego pogorszenia.

Nie wykonujemy drobnych ani dużych prac remontowo budowlanych.

Nie przyjmujemy też zleceń, których nie jesteśmy w stanie wykonać.

Nie wykonujemy zleceń w miejscach gdzie przebywają agresywne zwierzęta, które mogą zagrażać naszym pracownikom.