Pracujemy na najbardziej wydajnych modelach sprzętu firmy Karcher. Stosujemy też detergenty w 100% bezpieczne dla środowiska naturalnego. Pracujemy w oparciu o całą technologię myjącą jednego dostawcy, przez co sumarycznie pracujemy szybciej, więc zużywamy mniej wody i energii. Na miejscu naszej pracy odpowiednie urządzenie zbiera brudną wodę, oczyszczając ją z zanieczyszczeń stałych, co powoduje, że zużytą wodę możemy opróżnić do kanalizacji lub na trawnik. Odpady stałe, zebrane w filtrze są biodegradowalne i nie zagrażają środowisku. W przypadku mycia powierzchni zabrudzonych odpadami niebezpiecznymi dla środowiska, zarówno odpady stałe jak i zebraną wodę utylizujemy.