Wyślij do nas zdjęcia tego co chcesz wyczyścić. My przedstawimy maksymalną kwotę za tą usługę.

W przypadku zainteresowania naszą ofetrą, umawiamy się na miejscu gdzie ustalamy dokładną cenę, termin wykonania zlecenia i ogólne warunki współpracy. W przypadku elewacji wykonujemy próbę mycia dla ustalenia parametrów elewacji.

Preferujemy umowę pisemną, w której zobowiązujemy się do wykonania pracy w określonym terminie. Jesteśmy punktualni i sprzątamy po sobie.
Dzień przed wykonaniem prac, kontatujemy się w celu potwierdzenia, że wszelkie ustalone wcześniej wymagania techniczne są spełnione i możemy zaczynać pracę.

Pamiętaj, że używamy maszyn, które wydają dźwięk który może budzić niepokój wśród zwierząt. Dlatego w przypadku usługi na terenie stajni, obór, kurników itp. bezwzględnie wymagamy aby w czasie naszej pracy zwierzęta przebywały poza miejscem naszej pracy.